Algemene voorwaarden

Details initiatief
Aantal deelnemers: min.6/groep

Ivm betaling en factuur: 
Gelieve de voorwaarden voor de betaling en annulatie na te lezen onderaan het contract. De voorwaarde voor betaling kan u vinden op de factuur. De factuur wordt verzonden na afloop van het intitiatief, tenzij anders gewenst. Indien u met een bestelbon werkt, gelieve het bestelbonnummer door te geven voor aanvang van het initiatief.

Algemene opmerkingen
- Gebruik steeds het contractnummer bij briefwisseling.
- Gebruik steeds de gestructureerde mededeling bij betaling en vragen ivm de factuur.
- De prijs zoals vermeld online is slechts een richtprijs. We proberen hier steeds naar te streven, maar naar gelang de specificiteit van de aanvraag behoudt Koning Kevin zich het recht om deze prijs te wijzigen. Dit steeds in overleg met de aanvrager. Bijvoorbeeld in het geval van zeer grote groepen (meer dan max. aantal deelnemers) zal de totaalkost oplopen aangezien er ook meer begeleiders voorzien worden. 
- Omwille van rapporteringsdoeleinden hebben we voor elk initiatief een deelnemerslijst nodig. Op deze lijst staan volgende gegevens van elke deelnemer: naam en voornaam, postcode, provincie, geboortedatum. Koning Kevin bewaart deze lijsten conform de wet op de privacy.
- De nota's, cursussen en materialen aangemaakt en gebruikt voor de opleiding blijven in auteursrechtelijke eigendom van Koning Kevin vzw
- Tijdens kantooruren kan u steeds terecht op 016 350 550 voor al uw vragen i.v.m. het initiatief. Indien het initiatief doorgaat buiten de kantooruren, kan u op de dag zelf terecht enkel in noodgevallen op 0495 21 85 50.

Bepalingen reservatiecontract
0. Afspraken die afwijken worden vermeld in het reservatiecontract en/of bijlage.
1. De factuur dient betaald te worden voor de vooropgestelde termijn met vermelding van de opgegeven gestructureerde mededeling (zie factuur).
2. Het contract wordt vanuit Koning Kevin vzw opgesteld en bezorgd aan de tegenpartij. De tegenpartij bezorgt een gehandtekende versie aan Koning Kevin vzw, Kapellekensweg 2 te 3010 Kessel – Lo, binnen de 14 dagen na ontvangst.
3. De overeenkomst is pas geldig als het ondertekende contract ons binnen de gestelde termijn bereikt. Koning Kevin vzw kan dus ten allen tijde een aanvraag weigeren indien niet aan voorwaarde 1 & 2 is voldaan.
4. Tarieven zoals vermeld op de website zijn geldig t.e.m. 31/12/2019.
5. Indien het intiatief eenzijdig door de aanvrager geannuleerd wordt, dan gelden volgende annulatievoorwaarden:
- Het contract kan tot 6 maanden voor de startdatum van het initiatief geannuleerd worden. Er wordt enkel een administratieve kost van 25euro aangerekend.
- Indien het contract wordt opgezegd op minder dan 5 maanden en minimum 3 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt er 25% van de voorziene dienstenvergoeding aangerekend.
- Indien het contract wordt opgezegd op minder dan 3 maanden en minimum 1 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 50% van de voorziene dienstenvergoeding aangerekend.
- Indien het contract wordt opgezegd minder dan 1 maand voor het te annuleren initiatief, wordt 100% van de voorziene dienstenvergoeding aangerekend.
- In geval van wederzijdse beslissing tot annulatie (in samenspraak met Koning Kevin vzw) wordt er 25 euro dossierkosten aangerekend voor de administratieve verwerking van de boeking.
- In geval van gedeeltelijke annulatie van het contract gelden bovenstaande percentages en termijnen voor het bedrag van de geannuleerde delen. De prijslijst maakt deel uit van het contract.
6. Bij laattijdige betaling wordt een verwijlinterest van 1,50% per maand aangerekend. Eventuele gerechtelijke rente en gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen. Vanaf de 2e betaalherinnering wordt een administratiekost van 25,00 euro aangerekend per aanmaning.
7. De dienstenvergoeding wordt berekend per uur en dekt de kosten van het initiatief geven op zich. Voor vormingen op Aanvraag: Indien reiskosten worden berekend per kilometer en per 2 begeleiders. Het gaat hier om het aantal verreden kilometers van de begeleider(s) van Kessel – Lo naar de vormingsplaats en terug, eventueel vermeerderd met verplaatsing tijdens de vorming.
a. De aanvrager voorziet parkeerplaats met voldoende ruimte om materialen te laden en te lossen.
b. Afspraken over de verblijfskosten (overnachtingen en/of maaltijden) worden opgenomen in het contract. Indien de aard van de groep, de inhoudelijke focus van de werktijd of het deelnemersaantal om een extra begeleider vraagt, kan Koning Kevin steeds in samenspraak met de aanvrager beslissen om een extra begeleider te sturen, met een meerkost van 50 euro per dagdeel. Voor vormingen op aanvraag wordt hier tot 2 begeleiders geen extra vervoerskosten bij gerekend. Vanaf de derde begeleider komt hier een kost van 0,17euro/kilometer bij (zie 7).
9. Bij overschrijding van het maximum, of niet het niet halen van het minimum aantal deelnemers, en zonder voorafgaande verwittiging aan Koning Kevin vzw, heeft de begeleider van Koning Kevin vzw het recht om het initiatief alsnog ter plaatse te annuleren (100% van het voorziene totaalbedrag wordt aangerekend, vervoerskosten inclusief). Indien het initiatief wel gegeven wordt, kan er geen optimale kwaliteit gegarandeerd worden. Er zal per extra deelnemer een meerkost van 5 euro per deelnemersuur aangerekend worden.